Monokristal güneş panelleri uzun bir ömre sahiptir. Bu panellerin avantajlı olması, 20 yıldır verimli çalışmaları referans alınarak ileri sürülmektedir. Monokristal veya Polikrsital güneş panelleri seçiminden önce, hangi tür panellerin daha verimli olduğunu anlamak için sizler için araştırma yaptık.

Bilindiği gibi fosil yakıtlara dünyanın bağımlılığını azaltmak ve hatta sıfıra indirgemek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına tüm dünya yönelmiş durumda… Uzun vadede kesintisiz ve bedava elektrik enerjisi elde etmenin en iyi yolu olan güneş enerjisini kullanmanın ve enerji üretmenin çeşitli yolları var. Bunlardan biri olan güneş pilleri Foto voltaik yöntemle çalışan ve fotonların elektron koparmaları ilkesine göre elektrik üreten sistemlerdir.

Monokristal güneş panelleri kristal külçelerden oluşuyor. Bir kristal lazer yardımı ile ince plakalar halinde kesiliyor. Sonra da alüminyum çerçeve içine yerleştiriliyor. Polikristal yapılar ise gofrete benzemektedir. Ham silikon eritilmekte ve eriyen silikon blok tabakalar halinde ( 156mm) kare plakalar halinde kesilmektedir ve daha sonra cam veya alüminyum dikdörtgen yapının üzerine sabitlenmektedir.  Uzaya fırlatılan uydularda da kullanılan monokristal güneş panelleri uyduların ihtiyacı olan elektriği 5 yıl için kesintisiz güneşten sağlamaktadır. Polikristal yapılara göre daha avantajlı olmalarının bir diğer nedeni de ömürlerinin çok uzun olmasıdır. Fakat monokristal yapılı paneller dış ortam koşullarından kolayca zarar görerek devre dışı kalabilirler. Darbelere karşı dayanıklı değildirler. Monokristal panellerde, tüm panelin homojen olarak güneş ışığı alması gerekir. Bir kısmı gölgede kaldığında verim yarı yarıya düşmektedir. Maliyet verimliliği açısından poli kristal güneş panelleri tercih edilmektedir.

Güneş paneli yapısını oluşturan silikon ne kadar saf ise verimi de o kadar artar. Fakat saflaştırma işlemi için çok pahalı yöntemler uygulanır. Monokristal panellerin saflık derecesi çok yüksektir. Verimleri yüksektir. Halen Avrupa’da çalışan ve ömürleri 50 yıl olan monokristal paneller vardır. Bu panellerin dezavantajı toz buz kabul etmemesidir. Bir parçasının bile gölgede kalması verimlerini düşürür. Polikistal yapılara oranla daha pahalıdırlar. Oysa polikristal panellerde de ömür 25 yıla varmaktadır. Bu panellerin tozla kaplanması ile verimleri ciddi oranlarda düşmez. Fiyat olarak daha ucuzdurlar ve daha kolay imal edilirler.

Fotovoltaik Panellerin Uygulama Alanları

Yatlar, tekneler, gemiler şehir şebekesinden uzak yaşam yerleri, fabrikalar, köy evleri dağ evleri, yazlık evler, baz istasyonları, kablosuz görüntü sistemleri CCTV, tarım alanlarının sulanması amacıyla kurulan sistemlerde fotovoltaik paneller kullanılır.

Bu sistemler -40 derece ile +85 derece ısılar arasında kararlı olarak çalışabilirler. Dış ortam şartlarından izole edilmek üzere kar rüzgara karşı çerçevelendirilir. Yağmur suyunu boşaltacak özel bir drenaj sistemi ile donatılmışlardır. Fotovoltaik paneller verimleri %80 olarak 25 yıl garanti altındadır. Paneller çeşitli ölçülerde üretilebilirler. Ürettikleri güç baz alınarak fiyatlandırılırlar. 270 watt ile 230 watt gibi. Ölçüleri aynı olsa da ürettikleri güç farklı olduğundan farklı fiyatlandırılırlar.

İlgili Web Siteleri

www.gunesenerjisipanelleri.net